แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

และเป็นมืออาชีพของ

Phuketpainclinic

 

นายแพทย์พณัฐ  นิสิตโยธากุล

Dr.Panat Nisityotakul 

นายแพทย์ชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ (ที่ทำงาน) : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถนน เยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์/โทรสาร : 076-361-234, 084-0615480
E-mail address : phuketpainclinic@gmail.com

ประวัติการศึกษาปริญญาและหลังปริญญา:
• แพทย์ศาสตร์ศึกษา พ.ศ.2550-2556, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• แพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2559-2562, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
• แพทย์ประจำบ้านต่อยอดรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว พ.ศ. 2563-2565, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• Observership Program Okuno Clinic, Tokyo, Japan พ.ศ.2565 มิ.ย.-ก.ค.
• แพทย์รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว พ.ศ.2565-ปัจจุบัน, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การศึกษาเพิ่มเติม:
• Observership Program มิ.ย.-ก.ค. พ.ศ.2565, Okuno Clinic, Tokyo, Japan